Home » Schemes » Central Sector Scheme » Evolving Pharmacopoeial Standards for ASU and H Drug, etc » Local Health Traditions (LHT)

Local Health Traditions (LHT)

FRLHT Bangalore (Workshop)

Amhi A Arogyasathi Maharashtra

ATSVS SMC & Hosp.Kanyakumari

BAIF Devp. RF Pune

BAIF Instt. RD Allahabad

CTMR Chennai (Salem, Dharmapuri & Krishnagiri distts.)

ERI Chennai

FEDCROT Madurai

FRLHT Bangalore (Kerala proj.)

FRLHT Bangalore (Manipur proj.)

FRLHT Bangalore (TN proj.)

JJVS Udaipur

Pachaiyappa’s Coll. Chennai

RDO Tamil Nadu

RMRC Belgaum

SAMBANDH Bhubaneshwar

SASYRI Salem

SDM Coll Ay. Udupi

SHF Chennai

SPIKAP Shillong

SRRC Leh Ladakh (Leh, Saspol & Khalsi blocks)

SRRC Leh Ladakh (Nubra, Durbok & Nyoma blocks)

SSM Kochi

Tapobhoomi Trust Bhubaneshwar

VHAI AP (West Kameng distt.)

VHAI AP (West Siang distt.)

VMS Bastar

CTMR, Chennai

CWDS New Delhi

HIMJAKAS Rudraprayag

IIVET Shillong (AP, Meghalaya)

IIVET Shillong (Chattisgarh, Orissa)

IIVET Shillong (Karnataka, TN)

IIVET Shillong (Rajasthan, Gujarat)

J & K VHDA Srinagar

PAVITHRAM Chennai

Last updated on December 12th, 2022 at 04:09 pm